Viva Dog. West Highland White Terierr. Russkaya Tsvetnaya Bolonka

Laki

Pedigree :

Foto :