Viva Dog. West Highland White Terierr. Russkaya Tsvetnaya Bolonka

Rosyjska Bolonka Kolorowa - Russkaya Tsvetnaya Bolonka