Viva Dog. West Highland White Terierr. Russkaya Tsvetnaya Bolonka

Shella

Pedigree :

Foto :